Tag Archive for B2B Rating

“Het draait niet meer om het product!”

Aan het woord is Rosita Hanoman, ondernemer in hart en ziel, bedenker en directeur van Business to Business Rating, dat zich richt op informatieverschaffing door bedrijven over bedrijven. En dan gaat het niet om – tegen kosten – bij de Kamers van Koophandel of in ‘Tiel’ opvraagbare inlichtingen, maar om publiekelijk en kosteloos toegankelijke beoordelingen